Κρούσεις

Σιγά – σιγά ξεκινάμε όλοι την προετοιμασία μας για την νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Επισυνάπτεται ένα φυλλάδιο θεωρίας και μεθοδολογίας ασκήσεων για το κεφάλαιο των κρούσεων.

Κρούσεις

Advertisement