Διαγώνισμα Απλή Αρμονική Ταλάντωση

Δημοσιεύω ένα διαγώνισμα στην Απλή Αρμονική Ταλάντωση που έδωσα και στους μαθητές μου την προηγούμενη βδομάδα. Σε λίγες μέρες θα ανέβουν και οι λύσεις.

Διαγώνισμα ΑΑΤ

ΑΑΤ λύσεις