Συντελεστές Πανελλαδικά Εξεταζόμενων Μαθημάτων

Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε όλους τους συντελεστές των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ανά Προσανατολισμό και Πεδίο.

Συντελεστές Βαρύτητας