Επαναληπτικές Ασκήσεις Γ’ Γυμνασίου

Δημοσιεύω ένα επαναληπτικό φυλλάδιο ασκήσεων για την Γ Γυμνασίου. Το φυλλάδιο καλύπτει ύλη μέχρι και το κεφάλαιο 3, ισχύ ηλεκτρικού ρεύματος.

Χριστούγεννα 2019_Γ Γυμνασίου

4398722_0

Advertisement

Επαναληπτικές Ασκήσεις Β’ Γυμνασίου

Δημοσιεύω ένα επαναληπτικό φυλλάδιο ασκήσεων για την Β’ Γυμνασίου. Το φυλλάδιο καλύπτει την ύλη μέχρι και τις δυνάμεις.

Χριστούγεννα 2019_blog

3595799_0

Φυλλάδιο Κινήσεις Β’ Γυμνασίου

Δημοσιεύω ένα φυλλάδιο συνοπτικής θεωρίας για το 2ο κεφάλαιο της Β’ Γυμνασίου μαζί με κάποιες ασκήσεις.

Κεφάλαιο 2

6

Διαγώνισμα Κρούσεις 2019

Δημοσιεύω ένα διαγώνισμα στις κρούσεις για την Γ’ Λυκείου.

Κρούσεις 2019

Λύσεις

Παρατηρήσεις γιατί μας χτύπησε «ο δαίμων του τυπογραφείου»(!): στο θέμα Β2 θα έπρεπε να αναφέρει ότι η κρούση είναι κεντρική και ελαστική. Στο θέμα Β3 δεν η σωστή λύση δεν είναι στις προτεινόμενες.

%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%bf%cf%82

Ύλη Γ’ Λυκείου 2019-20

Σύγκριση της Διδακτέας-εξεταστέας ύλης του πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος «ΦΥΣΙΚΗ», της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου, μεταξύ του σχολικού έτους 2018-2019 και 2019-2020.

 

·         ΚΟΙΝΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΤΟ 2018-19 ΚΑΙ ΤΟ 2019-20

·         ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ ΥΛΗ ΤΟΥ 2018-29 ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΕΛΗΦΘΗ ΣΤΗΝ ΥΛΗ ΤΟΥ 2019-20

·         ΝΕΑ ΥΛΗ ΤΟ 2019-20

 

 

ΒΙΒΛΙΑ 2018-19 ΒΙΒΛΙΑ 2019-20
  ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ (κεφάλαιο 4) εκδ. 2013 των  Βλάχου Ι., Γραμματικάκη Ι. κ.ά. και Αλεξάκη Ν., Αμπατζή Στ. κ.ά.
  ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ  (κεφάλαιο 5)  εκδ. 2013  των Ιωάννου Α., Ντάνου Γ. κ.ά.
ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ εκδ. 2018 των Ιωάννου Α., Ντάνου Γ. κ.ά. ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ εκδ. 2018 των Ιωάννου Α., Ντάνου Γ. κ.ά.

 

Διδακτέα-εξεταστέα ύλη 2018-19

ΔΩ:  3 Π

Διδακτέα-εξεταστέα ύλη 2019-20

ΔΩ: 6

  Από το βιβλίο: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ (κεφάλαιο 4) εκδ. 2013 των  Βλάχου Ι., Γραμματικάκη Ι. κ.ά. και Αλεξάκη Ν., Αμπατζή Στ. κ.ά.
 

 

 

4.1 Μαγνητικό πεδίο (εκτός από τις παραγράφους γ) «Πού οφείλονται οι μαγνητικές ιδιότητες των σωμάτων» και δ) «Τρόποι μαγνήτισης υλικών)

4.2 Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών

4.3 Ηλεκτρομαγνητική δύναμη

4.4 Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο

4.6 Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή

  Από το βιβλίο: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ (κεφάλαιο 5)  εκδ. 2013 των Ιωάννου Α., Ντάνου Γ. κ.ά.
  5-6 Στρεφόμενο πλαίσιο- εναλλασσόμενη τάση

5-7 Εναλλασσόμενο ρεύμα

5-8 Ενεργός ένταση – Ενεργός τάση

5-9 Ο νόμος του Joule – Ισχύς του εναλλασσόμενου ρεύματος

Από το βιβλίο: ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ εκδ. 2018 των Ιωάννου Α., Ντάνου Γ. κ.ά. Από το βιβλίο: ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ εκδ. 2018 των Ιωάννου Α., Ντάνου Γ. κ.ά.
1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

 

1.1 Εισαγωγή

1.2 Περιοδικά φαινόμενα

1.3 Απλή αρμονική ταλάντωση

1.5 Φθίνουσες ταλαντώσεις (εκτός από «Β. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ») (εκτός από «Β. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ»)

1.6 Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις (εκτός από «Β. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ»), από την 1-6β: Μόνο τις εφαρμογές του συντονισμού στις μηχανικές ταλαντώσεις

1.7 Σύνθεση ταλαντώσεων

 

1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

 

1.1 Εισαγωγή

1.2 Περιοδικά φαινόμενα

1.3 Απλή αρμονική ταλάντωση

1.5 Φθίνουσες ταλαντώσεις (εκτός από «Β. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ») (εκτός από «Β. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ»)

1.6 Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις (εκτός από «Β. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ»), από την 1-6β: Μόνο τις εφαρμογές του συντονισμού στις μηχανικές ταλαντώσεις

1.7 Σύνθεση ταλαντώσεων

2. ΚΥΜΑΤΑ

 

2.1 Εισαγωγή.

2.2 Μηχανικά κύματα.

2.3 Επαλληλία ή υπέρθεση κυμάτων.

2.4 Συμβολή δύο κυμάτων στην επιφάνεια υγρού.

2.5 Στάσιμα κύματα.

 

 
3. ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ

 

3.1 Εισαγωγή

3.2 Υγρά σε ισορροπία

3.3 Ρευστά σε κίνηση

3.4 Διατήρηση της ύλης και εξίσωση συνέχειας

3.5 Διατήρηση της ενέργειας και εξίσωση Bernoulli. Εξαιρούνται οι εφαρμογές 3.1 και 3.3

3.6 Η τριβή στα ρευστά.

Εξαιρούνται οι δραστηριότητες καθώς και οι ασκήσεις: 11, 13, 14, 22

 

3. ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ

 

3.1 Εισαγωγή

3.2 Υγρά σε ισορροπία

3.3 Ρευστά σε κίνηση

3.4 Διατήρηση της ύλης και εξίσωση συνέχειας

3.5 Διατήρηση της ενέργειας και εξίσωση Bernoulli. Εξαιρούνται οι εφαρμογές 3.1 και 3.3

 

Εξαιρούνται οι δραστηριότητες καθώς και οι ασκήσεις: 11, 13, 14, 22, 30

4. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

 

4.1 Εισαγωγή.

4.2 Οι κινήσεις των στερεών σωμάτων.

4.3 Ροπή δύναμης.

4.4 Ισορροπία στερεού σώματος.

4.5 Ροπή αδράνειας.

4.6 Θεμελιώδης νόμος της στροφικής κίνησης.

4.7 Στροφορμή.

4.8 Διατήρηση της στροφορμής.

4.9 Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής.

4.10 Έργο κατά τη στροφική κίνηση.

4. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

 

4.1 Εισαγωγή.

4.2 Οι κινήσεις των στερεών σωμάτων.

4.3 Ροπή δύναμης.

4.4 Ισορροπία στερεού σώματος.

4.5 Ροπή αδράνειας.

4.6 Θεμελιώδης νόμος της στροφικής κίνησης.

4.7 Στροφορμή.

4.8 Διατήρηση της στροφορμής.

4.9 Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής.

4.10 Έργο κατά τη στροφική κίνηση.

Εξαιρούνται οι ασκήσεις 25, 70

 

5. ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

 

5.1 Εισαγωγή.

5.2 Κρούσεις.

5.3 Κεντρική ελαστική κρούση δύο σφαιρών.

5.4 Ελαστική κρούση σώματος με άλλο ακίνητο πολύ μεγάλης μάζας.

5.9 Φαινόμενο Dοppler.

 

5. ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

 

5.1 Εισαγωγή.

5.2 Κρούσεις.

5.3 Κεντρική ελαστική κρούση δύο σφαιρών.

5.4 Ελαστική κρούση σώματος με άλλο ακίνητο πολύ μεγάλης μάζας.

5.8 Προώθηση του πυραύλου

Εξαιρούνται οι ασκήσεις 46,49

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ (σχετικά με τη διδακτέα/εξεταστέα ύλη για το 2019-20):

 

·         Βασική αλλαγή στη διδακτέα/εξεταστέα ύλη για το 2019-20, σε σχέση με την ύλη του 2018-2019, αποτελεί η εισαγωγή του κεφαλαίου του Ηλεκτρομαγνητισμού.

·         Συνολικά η διδακτέα/εξεταστέα ύλη στο μάθημα της Φυσικής αντιμετωπίζεται με ευχέρεια στο πλαίσιο των 7 ΔΩ.

 

 

Διαγώνισμα Α’ Γυμνασίου

Δημοσιεύω ένα διαγώνισμα για την Α’ Γυμνασίου.  Το διαγώνισμα καλύπτει ύλη μέχρι και την Θερμική Ισορροπία.

Διαγώνισμα Α’ Γυμνασίου

gimnasio_1

STEM Discovery Week 22- 28 Απριλίου 2019

Ακολουθεί αναδημοσίευση από https://edu.ellak.gr/2019/04/03/stem-discovery-week-22-28-apriliou-2019/

Η STEM Discovery Week 2019 είναι μια διεθνής πρωτοβουλία που καλεί εκπαιδευτικούς, σχολεία, έργα και οργανισμούς σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, για να παρουσιάσουν τις δράσεις τους στους τομείς της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών (STEM) και γιατί όχι να συμμετέχουν στο διαγωνισμό για τις καλύτερες δράσεις-πρωτοβουλίες στον τομέα της εκπαίδευσης STEM.

Screenshot_1

Η ΕΕΛΛΑΚ ως ο φορέας υποστήριξης της δράσης Scientix σε εθνικό επίπεδο, καλεί σχολεία, εκπαιδευτικούς, φορείς και ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που υποστηρίζουν την προσέγγιση STEM και οργανώνουν δράσεις και σχετικά προγράμματα να τα παρουσιάσουν στο «STEM Discovery Week map of activities» από τώρα και μέχρι το τέλος Απριλίου.

Περιγράψτε τη δράση σας, τοποθετείστε τη στο διαδραστικό χάρτη και συμμετέχετε αν επιθυμείτε στο σχετικό διαγωνισμό, εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το σχετικό ιστότοπο εδώ ή ενώ για εκπαιδευτικούς διαγωνισμούς που συνδέονται με την εκπαίδευση STEM και την STEM Discovery Week επισκεφτείτε το σχετικό ιστότοπο εδώ.

Περί Κβαντικής Φυσικής

Τις τελευταίες μέρες έχει γίνει αρκετή συζήτηση γύρω από την απόφαση της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών να εκδώσει ένα βιβλίο μίας ηθοποιού η οποία προσπαθεί να συνδέσει το θέατρο και τις τέχνες με την κβαντική φυσική. Δεν έχω σκοπό να αναπαράγω αυτούσια μέρη του βιβλίου αλλά όπου χρειαστεί θα παρουσιάσω το κύριο νόημα.

Στο συγκεκριμένο βιβλίο σε κάποια αποσπάσματα, τα οποία έχουν δημοσιευθεί, ουσιαστικά η συγγραφέας αναφέρει ότι μέσω του διαλογισμού μπορείς να επικοινωνήσεις με τον εσωτερικό σου κόσμο, κυριολεκτικά, και να νοιώσεις τα άτομα από τα οποία αποτελείσαι, ακόμα και τα στοιχειώδη σωματίδια τα οποία δομούν τα άτομα σου. Έτσι καταφέρνεις να συνδεθείς  με τον κβαντικό σου κόσμο.

Εδώ λοιπόν θα βάλω μία τελεία και θα προσπαθήσω να κάνω ξεκάθαρα κάποια πράγματα. Τι είναι η κβαντική φυσική και τι δεν είναι.

Η κβαντική φυσική είναι η τελευταία μεγάλη επανάσταση που υπήρξε στην επιστήμη. Ήταν η κατάρρευση ενός κόσμου και η δημιουργία ενός νέου, ο οποίος βέβαια περιλαμβάνει τον παλιό.

Μέχρι τον ερχομό του Γαλιλαίου και την εισαγωγή της πειραματικής διαδικασίας η φυσική ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με την φιλοσοφία. Φιλοσοφία, Φυσική και Μαθηματικά είναι έννοιες ταυτόσημες στην Ευρώπη από τα αρχαία χρόνια. Ο Αριστοτέλης, ο Πυθαγόρας, ο Δημόκριτος και άλλοι είναι ταυτόχρονα φιλόσοφοι και φυσικοί και μαθηματικοί. Μέχρι την στιγμή που θα εισάγει ο Γαλιλαίος το πείραμα στην καθημερινότητα του φυσικού και η επιστήμη με την φιλοσοφία επιτέλους παίρνουν ξεχωριστούς δρόμους. Η Φυσική στηρίζεται στην αιτιοκρατία. Τα πάντα συμβαίνουν για ένα λόγο. Ένα αντικείμενο κινείται ή παραμορφώνεται επειδή του ασκείται κάποια δύναμη. Μέχρι την γέννηση της κβαντικής φυσικής κάτι τέτοιο φαντάζει απόλυτα λογικό και το να ισχυριστεί κάποιος το αντίθετο μάλλον είναι αδύνατο.

Κι ερχόμαστε στο περίφημο πείραμα της διπλής σχισμής. Στο πείραμα αυτό μελετούσαν μία δέσμη ηλεκτρονίων, η οποία περνά μέσα από μία διάταξη δύο παράλληλων σχισμών. Στη συνέχεια τα ηλεκτρόνια που περνούσαν από τις σχισμές έπεφταν σε μία οθόνη. Το παράδοξο του πειράματος ήταν πως ανάλογα με το μέρος που «κοιτάμε», σχισμή ή οθόνη, αλλάζουν τα αποτελέσματα του πειράματος! Η αιτιοκρατία λοιπόν χάνει την κούρσα και ξεκινάει η εποχή της πιθανοκρατίας και η κβαντομηχανική επανάσταση.

Η διαφορά της κβαντικής μηχανικής με την κλασική εν συντομία είναι στις μετρήσεις. Στην κλασική μηχανική όταν μελετάω την κίνηση ενός οχήματος ξέρω ακριβώς την θέση του, την ταχύτητά του, την μάζα του, όλες τις πληροφορίες που διέπουν την κίνηση του.

Αντίθετα στην κβαντική μηχανική δεν μπορώ να μετρήσω ταυτόχρονα και με απόλυτη βεβαιότητα όλα τα μεγέθη που καθορίζουν την κίνηση του σώματος. Μπορώ να υπολογίσω ένα εύρος τιμών αλλά όχι ακριβή τιμή. Όπως αναφέρει και η Αρχή της Απροσδιοριστίας του Heisenberg θα ξέρω ή την θέση του σώματος ή την ορμή του όχι και τα δύο ταυτόχρονα.

screenshot_2

Μία ακόμη διαφορά της κβαντικής φυσικής με την κλασική είναι το μηδέν ως μέτρηση. Στην κβαντική φυσική δεχόμαστε πως η δυνατή τιμή που μπορεί να λάβει ένα μέγεθος είναι πολλαπλάσιο μίας ελάχιστης ποσότητας. Το μηδέν λοιπόν δεν μπορεί να εκφράσει ως τιμή το μέγεθος αυτό, δηλώνει μόνο την απουσία του μεγέθους αυτού.

Για παράδειγμα όταν μελετάμε το ηλεκτρόνιο στο άτομο του Υδρογόνου, όπως στη Φυσική Γενικής Παιδείας Β’ Λυκείου (παλιά Γ’ Λυκείου), η ελάχιστη ακτίνα του ηλεκτρόνιου από τον πυρήνα, η ακτίνα του Bohr, έχει μία συγκεκριμένη τιμή και κάθε άλλη τιμή που θα πάρει η ακτίνα είναι ακέραια πολλαπλάσια της. Αντίστοιχα η ταχύτητα του έχει πάλι κάποια ελάχιστη τιμή και οι υπόλοιπες είναι ακέραια πολλαπλάσια της.

Συνοψίζοντας η κβαντική φυσική ισχύει όταν μελετάμε τον μικρόκοσμο και αντίστοιχα η κλασική στον μακρόκοσμο.

Ας δούμε τώρα λίγο τι δεν είναι η κβαντική φυσική και γενικά η φυσική ως επιστήμη.

Τα συναισθήματα δεν είναι ένα φυσικό μέγεθος το οποίο μπορεί να μετρηθεί. Δεν μπορώ να μετρήσω με κάποιο τρόπο την χαρά ή τη λύπη. Δεν μπορώ να κατατάξω ως διανυσματικό ή μονόμετρο μέγεθος τον φόβο. Κανένα συναίσθημα λοιπόν δεν μπορεί να μελετηθεί από την φυσική ή κάποια άλλη θετική επιστήμη. Δεν επηρεάζεται ποτέ κανένα πείραμα αν την στιγμή που το κάνουμε είμαστε χαρούμενοι ή λυπημένοι, όσο και αν διάφορα βίντεο στο youtube προσπαθούν να πείσουν για το αντίθετο. Δεν μπορούμε να φτάσουμε μέσω του διαλογισμού στο κβαντικό επίπεδο, όσο και αν το θέλουμε. Φανταστείτε ότι για να καταφέρουμε κάτι τέτοιο σε πειραματικό επίπεδο, χρειάζεται ένα τεράστιο εργαστήριο όπως αυτό στην Γενεύη το CERN, με 2.500 επιστήμονες προσωπικό. Η κβαντική φυσική δεν μπορεί να σας βοηθήσει να οργανώσετε την ζωή σας ούτε να βρείτε τον εαυτό σας όσο και αν το λένε κάποια “quantum life coaches”.

Σίγουρα όταν κάποιος άνθρωπος, ο οποίος έχει μηδαμινή σχέση με την επιστήμη της φυσικής, ακούσει πως ο τάδε έχει τον δείνα τίτλο και δει στον τίτλο τον όρο «κβαντικός» σίγουρα θα «τσιμπήσει».

Η φυσική λοιπόν έχει ως στόχο να καταγράψει την αλήθεια, να δώσει απαντήσεις για τον κόσμο μας, σε ερωτήματα που υπάρχουν εδώ και χιλιάδες ή εκατοντάδες χρόνια. Οι απαντήσεις αυτές πρέπει να είναι συγκεκριμένες και επιστημονικά τεκμηριωμένες. Για κάθε θεωρία που διατυπώνεται υπάρχει και το πείραμα το οποίο θα πρέπει να την επιβεβαιώσει. Δεν μπορεί να απαντήσει «φιλοσοφικά» ερωτήματα ούτε να σε βοηθήσει στον διαλογισμό σου.

Υ.Γ. 1 Από τη σελίδά ενός quantum life coacher: «Quantum Life Coaching is a powerful way for anyone to see themselves in a new light, a way of motivating the best in a person»

Υ.Γ. 2 Το παρακάτω βίντεο αναφέρεται στο πείραμα που έκανε ο «Δρ» Μασάρου Εμότο. Το μόνο πρόβλημα είναι πως ο «δρ» ουδέποτε κατείχε κάποιο διδακτορικό τίτλο για να τον κάνει δρ και όταν του έταξαν 1.000.000 δολάρια για να αναπαράγει το πείραμα του με παρουσία άλλων επιστημόνων δεν το αποδέχθηκε. Βίντεο