Βάσεις 2021

Ανακοινώθηκαν σήμερα οι βάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά ασχέτως αποτελέσματος αφού κλήθηκαν να δώσουν ένα δύσκολο διετή αγώνα με όλα να είναι εναντίον τους. Να θυμάστε πως κανείς δεν σώθηκε επειδή σπούδασε και κανείς δεν χαντακώθηκε επειδή δεν σπούδασε. Συνεχίστε να κυνηγάτε τα όνειρά σας.

Advertisement

Ταξίδι στο Σύμπαν – Σταθμός πρώτος: Το ηλιακό μας σύστημα

Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης σε συνεργασία με τους καθηγητές του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Παυλίδου Βασιλική  και Κωνσταντίνο Τάσση,  προσφέρουν δωρεάν το μάθημα «Ταξίδι στο Σύμπαν – Σταθμός πρώτος: Το ηλιακό μας σύστημα«.

Είναι ευκαιρία, στην περίοδο που διανύουμε, να μπορέσουμε να μάθουμε κάτι καινούργιο και να αξιοποιήσουμε σωστά τον αρκετό ελεύθερο χρόνο μας.

 

 

Earth-moon

Ύλη Γ’ Λυκείου 2019-20

Σύγκριση της Διδακτέας-εξεταστέας ύλης του πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος «ΦΥΣΙΚΗ», της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου, μεταξύ του σχολικού έτους 2018-2019 και 2019-2020.

 

·         ΚΟΙΝΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΤΟ 2018-19 ΚΑΙ ΤΟ 2019-20

·         ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ ΥΛΗ ΤΟΥ 2018-29 ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΕΛΗΦΘΗ ΣΤΗΝ ΥΛΗ ΤΟΥ 2019-20

·         ΝΕΑ ΥΛΗ ΤΟ 2019-20

 

 

ΒΙΒΛΙΑ 2018-19 ΒΙΒΛΙΑ 2019-20
  ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ (κεφάλαιο 4) εκδ. 2013 των  Βλάχου Ι., Γραμματικάκη Ι. κ.ά. και Αλεξάκη Ν., Αμπατζή Στ. κ.ά.
  ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ  (κεφάλαιο 5)  εκδ. 2013  των Ιωάννου Α., Ντάνου Γ. κ.ά.
ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ εκδ. 2018 των Ιωάννου Α., Ντάνου Γ. κ.ά. ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ εκδ. 2018 των Ιωάννου Α., Ντάνου Γ. κ.ά.

 

Διδακτέα-εξεταστέα ύλη 2018-19

ΔΩ:  3 Π

Διδακτέα-εξεταστέα ύλη 2019-20

ΔΩ: 6

  Από το βιβλίο: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ (κεφάλαιο 4) εκδ. 2013 των  Βλάχου Ι., Γραμματικάκη Ι. κ.ά. και Αλεξάκη Ν., Αμπατζή Στ. κ.ά.
 

 

 

4.1 Μαγνητικό πεδίο (εκτός από τις παραγράφους γ) «Πού οφείλονται οι μαγνητικές ιδιότητες των σωμάτων» και δ) «Τρόποι μαγνήτισης υλικών)

4.2 Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών

4.3 Ηλεκτρομαγνητική δύναμη

4.4 Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο

4.6 Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή

  Από το βιβλίο: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ (κεφάλαιο 5)  εκδ. 2013 των Ιωάννου Α., Ντάνου Γ. κ.ά.
  5-6 Στρεφόμενο πλαίσιο- εναλλασσόμενη τάση

5-7 Εναλλασσόμενο ρεύμα

5-8 Ενεργός ένταση – Ενεργός τάση

5-9 Ο νόμος του Joule – Ισχύς του εναλλασσόμενου ρεύματος

Από το βιβλίο: ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ εκδ. 2018 των Ιωάννου Α., Ντάνου Γ. κ.ά. Από το βιβλίο: ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ εκδ. 2018 των Ιωάννου Α., Ντάνου Γ. κ.ά.
1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

 

1.1 Εισαγωγή

1.2 Περιοδικά φαινόμενα

1.3 Απλή αρμονική ταλάντωση

1.5 Φθίνουσες ταλαντώσεις (εκτός από «Β. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ») (εκτός από «Β. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ»)

1.6 Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις (εκτός από «Β. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ»), από την 1-6β: Μόνο τις εφαρμογές του συντονισμού στις μηχανικές ταλαντώσεις

1.7 Σύνθεση ταλαντώσεων

 

1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

 

1.1 Εισαγωγή

1.2 Περιοδικά φαινόμενα

1.3 Απλή αρμονική ταλάντωση

1.5 Φθίνουσες ταλαντώσεις (εκτός από «Β. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ») (εκτός από «Β. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ»)

1.6 Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις (εκτός από «Β. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ»), από την 1-6β: Μόνο τις εφαρμογές του συντονισμού στις μηχανικές ταλαντώσεις

1.7 Σύνθεση ταλαντώσεων

2. ΚΥΜΑΤΑ

 

2.1 Εισαγωγή.

2.2 Μηχανικά κύματα.

2.3 Επαλληλία ή υπέρθεση κυμάτων.

2.4 Συμβολή δύο κυμάτων στην επιφάνεια υγρού.

2.5 Στάσιμα κύματα.

 

 
3. ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ

 

3.1 Εισαγωγή

3.2 Υγρά σε ισορροπία

3.3 Ρευστά σε κίνηση

3.4 Διατήρηση της ύλης και εξίσωση συνέχειας

3.5 Διατήρηση της ενέργειας και εξίσωση Bernoulli. Εξαιρούνται οι εφαρμογές 3.1 και 3.3

3.6 Η τριβή στα ρευστά.

Εξαιρούνται οι δραστηριότητες καθώς και οι ασκήσεις: 11, 13, 14, 22

 

3. ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ

 

3.1 Εισαγωγή

3.2 Υγρά σε ισορροπία

3.3 Ρευστά σε κίνηση

3.4 Διατήρηση της ύλης και εξίσωση συνέχειας

3.5 Διατήρηση της ενέργειας και εξίσωση Bernoulli. Εξαιρούνται οι εφαρμογές 3.1 και 3.3

 

Εξαιρούνται οι δραστηριότητες καθώς και οι ασκήσεις: 11, 13, 14, 22, 30

4. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

 

4.1 Εισαγωγή.

4.2 Οι κινήσεις των στερεών σωμάτων.

4.3 Ροπή δύναμης.

4.4 Ισορροπία στερεού σώματος.

4.5 Ροπή αδράνειας.

4.6 Θεμελιώδης νόμος της στροφικής κίνησης.

4.7 Στροφορμή.

4.8 Διατήρηση της στροφορμής.

4.9 Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής.

4.10 Έργο κατά τη στροφική κίνηση.

4. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

 

4.1 Εισαγωγή.

4.2 Οι κινήσεις των στερεών σωμάτων.

4.3 Ροπή δύναμης.

4.4 Ισορροπία στερεού σώματος.

4.5 Ροπή αδράνειας.

4.6 Θεμελιώδης νόμος της στροφικής κίνησης.

4.7 Στροφορμή.

4.8 Διατήρηση της στροφορμής.

4.9 Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής.

4.10 Έργο κατά τη στροφική κίνηση.

Εξαιρούνται οι ασκήσεις 25, 70

 

5. ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

 

5.1 Εισαγωγή.

5.2 Κρούσεις.

5.3 Κεντρική ελαστική κρούση δύο σφαιρών.

5.4 Ελαστική κρούση σώματος με άλλο ακίνητο πολύ μεγάλης μάζας.

5.9 Φαινόμενο Dοppler.

 

5. ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

 

5.1 Εισαγωγή.

5.2 Κρούσεις.

5.3 Κεντρική ελαστική κρούση δύο σφαιρών.

5.4 Ελαστική κρούση σώματος με άλλο ακίνητο πολύ μεγάλης μάζας.

5.8 Προώθηση του πυραύλου

Εξαιρούνται οι ασκήσεις 46,49

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ (σχετικά με τη διδακτέα/εξεταστέα ύλη για το 2019-20):

 

·         Βασική αλλαγή στη διδακτέα/εξεταστέα ύλη για το 2019-20, σε σχέση με την ύλη του 2018-2019, αποτελεί η εισαγωγή του κεφαλαίου του Ηλεκτρομαγνητισμού.

·         Συνολικά η διδακτέα/εξεταστέα ύλη στο μάθημα της Φυσικής αντιμετωπίζεται με ευχέρεια στο πλαίσιο των 7 ΔΩ.

 

 

STEM Discovery Week 22- 28 Απριλίου 2019

Ακολουθεί αναδημοσίευση από https://edu.ellak.gr/2019/04/03/stem-discovery-week-22-28-apriliou-2019/

Η STEM Discovery Week 2019 είναι μια διεθνής πρωτοβουλία που καλεί εκπαιδευτικούς, σχολεία, έργα και οργανισμούς σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, για να παρουσιάσουν τις δράσεις τους στους τομείς της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών (STEM) και γιατί όχι να συμμετέχουν στο διαγωνισμό για τις καλύτερες δράσεις-πρωτοβουλίες στον τομέα της εκπαίδευσης STEM.

Screenshot_1

Η ΕΕΛΛΑΚ ως ο φορέας υποστήριξης της δράσης Scientix σε εθνικό επίπεδο, καλεί σχολεία, εκπαιδευτικούς, φορείς και ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που υποστηρίζουν την προσέγγιση STEM και οργανώνουν δράσεις και σχετικά προγράμματα να τα παρουσιάσουν στο «STEM Discovery Week map of activities» από τώρα και μέχρι το τέλος Απριλίου.

Περιγράψτε τη δράση σας, τοποθετείστε τη στο διαδραστικό χάρτη και συμμετέχετε αν επιθυμείτε στο σχετικό διαγωνισμό, εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το σχετικό ιστότοπο εδώ ή ενώ για εκπαιδευτικούς διαγωνισμούς που συνδέονται με την εκπαίδευση STEM και την STEM Discovery Week επισκεφτείτε το σχετικό ιστότοπο εδώ.

Αλλαγές στο Λύκειο

Πριν από λίγες μέρες ο Υπουργός Παιδείας κ. Γαβρόγλου ανακοίνωσε επιτέλους τις αλλαγές που θα γίνουν στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και ειδικά στο Λύκειο.

Α’ Λυκείου

Η Α’ Λυκείου προς το παρόν δεν έχει κάποιες αλλαγές.

Β’ Λυκείου

Στη Β’ Λυκείου υπάρχει μία αλλαγή η οποία αφορά το μάθημα της «Πολιτική Παιδεία» που αντικαθίσταται από το μάθημα «Πολίτης και Δημοκρατία».

Επιπλέον οι μαθητές όταν τελειώσουν την Β’ Λυκείου καταθέτουν ένα πρώτο μηχανογραφικό και επιλέγουν τις σχολές στις οποίες επιθυμούν να εισαχθούν.

Η μεγάλη αλλαγή όμως είναι η ολοκλήρωση των σπουδών του μαθητή στην Β’ Λυκείου και η μετατροπή της Γ’ Λυκείου σε ένα προπαρασκευαστικό έτος για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Γ’ Λυκείου

Στη Γ’ Λυκείου οι ομάδες προσανατολισμού γίνονται τέσσερις, σπάει η Θετικών Επιστημών, έτσι ώστε η κάθε ομάδα προσανατολισμού να αντιπροσωπεύει κι ένα  επιστημονικό πεδίο.

Στην Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών καταργείται το μάθημα των Λατινικών και εισάγεται εκ νέου το μάθημα της Κοινωνιολογίας. Επίσης όπως έχει ήδη γίνει γνωστό καταργείται και η εξέταση του «γνωστού» στα Αρχαία στις πανελλαδικές.

Μεγάλες αλλαγές όμως και στα μαθήματα. Ο κάθε μαθητής θα διδάσκεται 6 ώρες τη βδομάδα το κάθε μάθημα της ομάδας προσανατολισμού (τρία στον αριθμό). Υπάρχει το ενδέχομενο αύξησης της ύλης των μαθημάτων αυτών. Επίσης τα μαθήματα Γενικής Παιδείας θα είναι τα Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (6 ώρες), Θρησκευτικά (1 ώρα) και Φυσική Αγωγή (2 ώρες).

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια

Αλλάζει και ο τρόπος εισαγωγής. Όπως ήδη ανέφερα παραπάνω ο μαθητής θα κάνει ένα πρώτο μηχανογραφικό μόλις ολοκληρώσουν την Β’ Λυκείου, δηλαδή καταθέτουν την Α’ δήλωση προτίμησης  με 10 τμήματα στα οποία επιθυμούν να φοιτήσουν. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής δεν το κάνει αυτομάτως χάνει το δικαίωμα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με ή χωρίς πανελλαδικές εξετάσεις για τη χρονιά αυτή.

Βάσει της Α’ δήλωσης δημιουργούνται τα Τμήματα Ελεύθερης Πρόσβασης (Τ.Ε.Π.) στα οποία ένας μαθητής μπορεί να εισαχθεί χωρίς να εξεταστεί στο τέλος της Γ’ Λυκείου. Τον Φλεβάρη της Γ’ Λυκείου ο μαθητής επιλέγει αν θα δώσει εξετάσεις ή αν θα επιλέξει ένα από τα Τμήματα Ελεύθερης Πρόσβασης. Η επιλογή αυτή θα είναι δεσμευτική και δεν μπορεί να αλλάξει. Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων ο μαθητής θα πρέπει να καταθέσει εκ νέου μηχανογραφικό για την εισαγωγή του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Σχόλιο

Οι αλλαγές που προωθεί το υπουργείο έχουν κάποια θετικά στοιχεία όπως η δημιουργία των Τ.Ε.Π., αλλά προσωπικά την θεωρώ πως στο σύνολο είναι ένα κακό σχέδιο νόμου. Μαθήματα όπως η Βιολογία και η Ιστορία καταργούνται. Ειδικά σε μία περίοδο όπου κινήματα όπως το αντιεμβολιαστικό έχουν μεγάλη απήχηση η  ορθή απάντηση από μεριάς της κυβέρνησης θα ήταν περισσότερες ώρες Θετικές Επιστήμες και όχι λιγότερες. Μέσα σε 3 χρόνια οι Θετικές Επιστήμες και οι Θεωρητικές πλέον εξαφανίστηκαν από το πρόγραμμα Γενικών Σπουδών της Γ’ Λυκείου ενώ αντίθετα μαθήματα όπως τα Θρησκευτικά παραμένουν.

Το πρόβλημα της ελληνικής εκπαίδευσης δεν είναι πως θα γίνεται η εισαγωγή στην Τριτοβάθμια, το όποιο είναι και το μικρότερο πρόβλημα αλλά μόνο αυτό αντιμετωπίζουν οι διοικούντες, αλλά το αναχρονιστικό πρόγραμμα σπουδών. Ειδικά στο μάθημα της Φυσικής για 6 χρόνια (Γυμνάσιο και Λύκειο) δεν διδάσκουμε τίποτα άλλο παρά Κλασική Μηχανική και λίγο Θερμοδυναμική. Κοσμολογία, Στοιχειώδη Σωμάτια, Κβαντομηχανική κ.α.  σύγχρονα επιτεύγματα δεν διδάσκονται. Ο μαθητής τελειώνει το σχολείο και ακούει για 12 χρόνια για τον Αδάμ και την Εύα αλλά δεν ξέρει τι λέει η Θεωρία της Εξέλιξης του Δαρβίνου.

Για μία ακόμη φορά το υπουργείο, ανεξαρτήτως κόμματος, προτίμησε να κάνει τις εύκολες αλλαγές παρά να έρθει σε σύγκρουση με τα πραγματικά βαρίδια του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.

Ύλη Πανελληνίων 2018

Παρακάτω δίνεται η ύλη για τις φετινές Πανελλήνιες, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, για το μάθημα της φυσικής. Την ύλη των υπολοίπων μαθημάτων μπορείτε να την βρείτε στο link didaktea_yli_panellinies_2018.

Κεφάλαιο Παράγραφοι Παρατηρήσεις
1 – Μηχανικές Ταλαντώσεις 1.       Εισαγωγή

2.       Περιοδικά Φαινόμενα

3.       Απλή Αρμονική Ταλάντωση

5.       Φθίνουσες Μηχανικές Ταλαντώσεις

6.       Εξαναγκασμένες Μηχανικές Ταλαντώσεις

7.       Σύνθεση Ταλαντώσεων

 

Είναι εκτός ύλης ό,τι αφορά τις ηλεκτρικές ταλαντώσεις, καθώς δεν έχουν διδαχθεί οι μαθητές μαγνητισμό.
2 – Κύματα 1.       Εισαγωγή

2.       Μηχανικά Κύματα

3.       Επαλληλία ή υπέρθεση κυμάτων

4.       Συμβολή δύο κυμάτων στην επιφάνεια υγρού.

5.       Στάσιμα κύματα

 

 
3 – Ρευστά 1.       Εισαγωγή

2.       Υγρά σε ισορροπία

3.       Ρευστά σε κίνηση

4.       Διατήρηση της ύλης και εξίσωση συνέχειας.

5.       Διατήρηση της ενέργειας και εξίσωση Bernoulli.

6.       Η τριβή στα ρευστά.

 

Είναι εκτός ύλης οι εφαρμογές 3.1 και 3.2 της παραγράφου 3.5 καθώς και οι ερωτήσεις 3.11, 3.13, 3.14 και η άσκηση 3.22
4 – Μηχανική Στερεού Σώματος 1.       Εισαγωγή

2.       Οι κινήσεις των στερεών σωμάτων

3.       Ροπή Δύναμης

4.       Ισορροπία στερεού σώματος

5.       Ροπή αδράνειας

6.       Θεμελιώδης νόμος της στροφικής κίνησης

7.       Στροφορμή

8.       Διατήρηση της στροφορμής

9.       Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής

10.   Έργο κατά τη στροφική κίνηση

 

 
5 – Κρούσεις 1.       Εισαγωγή

2.       Κρούσεις

3.       Κεντρική ελαστική κρούση δύο σφαιρών.

4.       Ελαστική κρούση σώματος με άλλο ακίνητο πολύ μεγάλης μάζας.

9.       Φαινόμενο Doppler.

Οι παράγραφοι 5.1-5.4 να διδαχθούν πριν τις ταλαντώσεις ενώ η παράγραφος 5.9 μετά τα κύματα.

 

Το νέο σύστημα του Γυμνασίου

Από την περσινή χρονιά ξεκίνησε να εφαρμόζεται το νέο εκπαιδευτικό σύστημα στο Γυμνάσιο με αρκετές και σημαντικές αλλαγές.

Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε συνοπτικά τον νέο τρόπο λειτουργίας του Γυμνασίου, τι ακριβώς συμβαίνει με τα μαθήματα, σε ποια εξεταζόμαστε και πότε «περνάει» ένας μαθητής την τάξη.

Δομή Γυμνασίου

gimnasio_1